30.11.2017

Modernizacja zbiorników magazynowych kwasu siarkowego.

Strona gółwna

Firma M-Stal jest firmą… inżynieryjną… specjalizują…cą… się™ w szeroko poję™tym obszarze budownictwa inżynieryjnego oferują…c swoim klientom peł‚ne spektrum usł‚ug zaczynają…c od projektu poprzez jego realizację™ aż do serwisu powykonawczego i zarzą…dzania zrealizowaną… inwestycją….

  • Projektowanie Inwestycji(projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe)
  • Usł‚ugi budowlano-montażowe
  • Generalne Wykonawstwo
  • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali wę™glowych i kwasoodpornych
  • Wykonawstwo w zakresie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych
  • Nadzór inwestycyjny
  • Serwis i utrzymanie ukończonych inwestycji