30.11.2017

Modernizacja zbiorników magazynowych kwasu siarkowego.

Galeria

Montaż zbiornika soku rzadkiego w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.