30.11.2017

Modernizacja zbiorników magazynowych kwasu siarkowego.

Galeria

Remont I Ciągu Przygotowania Gazu na Zakładzie Amoniaku