31.01.2019

Konstrukcja stalowa budynku kotła i turbokompresora

Galeria

Remont rurociągu wody obiegowej