30.09.2019

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej estakady

Galeria

Modernizacja kolumny absorpcyjnej amoniaku oraz instalacji wody amoniakalnej