17.04.2020

Budowa układu zewnętrznej czerpni powietrza w Zakładach Azotowych

W pierwszym kwartale 2020r. firma wykonała główne prace przy budowie układu zewnętrznej czerpni powietrza na nowej instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych

Galeria

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na budowie nowej instalacji kwasu azotowego w GA ZAP "Puławy"
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na budowie nowej instalacji kwasu azotowego w GA ZAP "Puławy"