22.10.2020

Wykonanie Remontu Instalacji Kaprolaktamu

We wrześniu br. w ramach postoju firma wykonała Remont instalacji Destylacji i Odwodornienia w Zakładzie Kaprolaktamu w Zakładach Azotowych w Puławach.

Galeria

Estakady i konstrukcje na budowie Nowej Instalacji Kwasu Azotowego w GA ZAP "Puławy"
Ukończono część zadań związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych na budowie Nowej Instalacji Kwasu Azotowego.