30.11.2017

Modernizacja zbiorników magazynowych kwasu siarkowego.

O firmie

Firma M-Stal jest firmą… inżynieryjną specjalizują…cą się™ w szeroko poję™tym obszarze budownictwa inżynieryjnego oferują…c swoim klientom peł‚ne spektrum usł‚ug zaczynając od projektu poprzez jego realizację™ aż do serwisu powykonawczego i zarzą…dzania zrealizowaną… inwestycją….

Kadrą™ stanowią… pracownicy z dł‚ugoletnim stażem w profesjonalnych firmach budowlanych którzy uczestniczyli w realizacji wielu znanych budów w kraju i za granicą….

Doświadczenie to obejmuje realizacje w zakresie budownictwa mostowego (w tym także mostów podwieszonych) budownictwa kubaturowego ( hale i obiekty sportowe) budownictwa przemysł‚owego (przemysł‚ chemiczny i energetyka) a także obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej.

Doświadczenie to zdobywane był‚o przez naszych pracowników na budowach krajowych i w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, i in.

Firma oferuje realizacją™ inwestycji w systemie „pod klucz” oraz Generalnego Wykonawstwa a także remonty istnieją…cych obiektów i instalacji przemysł‚owych w różnych gałę™ziach budownictwa przemysł‚owego.

W maju 2013 roku firma uzyskała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do budowy, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych.

 

Przedsiębiorstwo M-STAL Andrzej Pruchniak zrealizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 następujące projekty:

 

Nr projektu: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-084/12

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy M-STAL Andrzej Pruchniak

 

 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

Nr projektu: 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-858/12

Tytuł projektu: Poszerzenie oferty usług firmy M-STAL Andrzej Pruchniak

Image and video hosting by TinyPic