31.01.2019

Konstrukcja stalowa budynku kotła i turbokompresora

Oferta

  • Projektowanie Inwestycji(projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe)
  • Usługi budowlano-montażowe
  • Generalne Wykonawstwo
  • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali węglowych i kwasoodpornych
  • Wykonawstwo w zakresie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych
  • Nadzór inwestycyjny
  • Serwis i utrzymanie ukończonych inwestycji

Budownictwo przemysłowe

- Przemysł chemiczny

- Energetyka

- Ochrona środowiska

Infrastruktura komunikacyjna

- Budowle inżynierskie mosty, wiadukty,

- Instalacje teletechniczne drogowe

- Konstrukcje stalowe związane budownictwem drogowym (bariery, estakady, ekrany akustyczne)

Obiekty kubaturowe

- Hale przemysłowe wraz z ciągami technologicznymi

- Hale sportowe, stadiony i inne

- Salony sprzedaży i wystawowe

- Budownictwo mieszkaniowe

Remonty i konserwacje

- Instalacje przemysłowe

- Remonty obiektów mostowych

- Przeglądy obiektów inżynierskich

- Roboty antykorozyjne

Wykonawstwo konstrukcji stalowych

- Wykonawstwo konstrukcji stalowych ze stali węglowych zabezpieczanych antykorozyjnie

- Wykonawstwo ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych Usługi budowlano-montażowe

- Montaże konstrukcji stalowych i prefabrykatów betonowych

- Montaże maszyn i urządzeń technologicznych

 

- Montaże rurociągów technologicznych