08.02.2021

Wykonanie obudowy układu chłodniczego na terenie Zakładów Azotowych

Firma M-STAL wykonała kompletny montaż obudowy układu chłodniczego

O firmie

Firma M-STAL jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w szeroko pojętym obszarze budownictwa inżynieryjnego oferując swoim klientom pełne spektrum usług zaczynając od projektu poprzez jego realizację aż do serwisu powykonawczego i zarządzania zrealizowaną inwestycją.

 

  • Kadrą stanowią pracownicy z długoletnim stażem w profesjonalnych firmach budowlanych którzy uczestniczyli w realizacji wielu znanych budów w kraju i za granicą.
  • Doświadczenie to obejmuje realizacje w zakresie budownictwa mostowego (w tym także mostów podwieszonych) budownictwa kubaturowego (hale i obiekty sportowe) budownictwa przemysłowego (przemysł chemiczny i energetyka) a także obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej.
  • Doświadczenie to zdobywane było przez naszych pracowników na budowach krajowych i w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, i inne.
  • Firma oferuje realizacją inwestycji w systemie „pod klucz” oraz Generalnego Wykonawstwa a także remonty istniejących obiektów i instalacji przemysłowych w różnych gałęziach budownictwa przemysłowego.

 

W maju 2013 roku firma uzyskała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do budowy, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych.

Przedsiębiorstwo M-STAL Andrzej Pruchniak zrealizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 następujące projekty:

 
Nr projektu: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-084/12

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy M-STAL Andrzej Pruchniak

 

 

 

Nr projektu: 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-858/12

Tytuł projektu: Poszerzenie oferty usług firmy M-STAL Andrzej Pruchniak