08.02.2021

Wykonanie obudowy układu chłodniczego na terenie Zakładów Azotowych

Firma M-STAL wykonała kompletny montaż obudowy układu chłodniczego

Oferta

Czym się zajmujemy:

- Projektowanie Inwestycji(projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe)

- Usługi budowlano-montażowe

- Generalne Wykonawstwo

- Produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali węglowych i kwasoodpornych

- Wykonawstwo w zakresie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych

- Nadzór inwestycyjny

- Serwis i utrzymanie ukończonych inwestycji

 

 

Sektory naszej działalności:

 

Budownictwo przemysłowe

- Przemysł chemiczny

- Energetyka

- Ochrona środowiska

- Montaże rurociągów technologicznych

- Wykonastwo zbiorników stalowych

 

Wykonawstwo konstrukcji stalowych

- Wykonawstwo konstrukcji stalowych ze stali węglowych zabezpieczanych antykorozyjnie

- Wykonawstwo ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych Usługi budowlano-montażowe

- Montaże konstrukcji stalowych i prefabrykatów betonowych

- Montaże maszyn i urządzeń technologicznych

 

Remonty i konserwacje

- Instalacje przemysłowe

- Remonty obiektów mostowych

- Przeglądy obiektów inżynierskich

- Roboty antykorozyjne

 

Infrastruktura komunikacyjna

- Budowle inżynierskie mosty, wiadukty,

- Instalacje teletechniczne drogowe

- Konstrukcje stalowe związane budownictwem drogowym (bariery, estakady, ekrany akustyczne)

 

Obiekty kubaturowe

- Hale przemysłowe wraz z ciągami technologicznymi

- Hale sportowe, stadiony i inne

- Salony sprzedaży i wystawowe

- Budownictwo mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI  DOTYCHCZASOWYMI REALIZACJAMI  W GALERII I AKTUALNOŚCIACH

Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług dźwigowych:

www.dzwig.pulawy.pl